Over letselschade bestaat veel onduidelijkheid. Zo weten veel mensen niet wat er allemaal onder letselschade valt en worden de begrippen letselschade en smartengeld vaak door elkaar gehaald. In dit blog leggen we je uit wat deze begrippen inhouden.

Wat is letselschade precies?

Letselschade is schade aan jou als persoon als gevolg van een ongeval. Ook kan het zijn dat je als gevolg van een voorval met psychische klachten kampt. Letselschade kan ervoor zorgen dat je minder kunt werken of misschien zelfs wel helemaal arbeidsongeschikt bent geraakt, waardoor je te maken kunt krijgen met een verlies aan inkomen. 

Samengevat is letselschade de optelsom van materiële en immateriële schade. Bij materiële schade kun je denken aan:

 • Schade aan je auto of fiets

 • Schade aan kleding en andere spullen

 • Kosten die je moet maken omdat je als gevolg van het letsel je huis moet aanpassen

 • Kosten in verband met medische zorg

 • Medische kosten 

Immateriële schade heeft te maken met psychische schade, denk aan:

 • Minder levensvreugde

 • Opgelopen trauma

 • Slaapstoornissen

 • Angst, bijvoorbeeld angst om weer in de auto te stappen als gevolg van het ongeluk

Smartengeld

De immateriële schade waar je een vergoeding voor kunt krijgen wordt ook wel ‘smartengeld’ genoemd. Smartengeld is er om de immateriële schade enigszins te compenseren. Waar het relatief eenvoudig is om de materiële schade vast te stellen, is het vaststellen van de immateriële schade een stuk complexer.

Hoe wordt het bedrag aan smartengeld vastgesteld?

Dat gebeurt door naar een aantal aspecten te kijken:

 • Je leeftijd

 • De periode waarin je last hebt van het letsel

 • De impact van de consequenties van het letsel op je leven

 • Het soort leed

Doordat de berekening van smartengeld altijd maatwerk is bestaat er niet zoiets als een vast bedrag dat je aan smartengeld kunt claimen. De persoonlijke situatie is bij ieder geval uniek waardoor het bedrag aan smartengeld ook uniek is. Bij de berekening van het smartengeld wordt vaak gekeken naar de hoogte van de bedragen bij soortgelijke zaken. Op die manier is het iets eenvoudiger om een redelijk bedrag te bepalen.

Letselschade claimen

Het claimen van letselschade is specialistisch werk. Daarom is het aan te raden om bij letsel zo snel mogelijk een letselschade expert in te schakelen. Je kunt via Google een expert zoeken, maar er zijn ook websites waar je eenvoudig een claim kunt indienen en direct een letselschade expert kunt vinden, bijvoorbeeld op letselschademanager.nl.